top of page

7 İKLİM

7 BÖLGE

MUŞ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Muş'ta, geleneksel türk mimarisi, kent dokusu açısından her bölgede farklılık gösterir. Eski Muş evleri genel plan şemaları itibarı ile kendisine yakın şehirlerdeki evlerle paralellik göstermekle birlikte, en çok kullanılan tipin "huvuş" (avlulu) tip olduğu görülür.

 

İklimin yazları sıcak ve sert oluşu sebebiyle projede, sürekli gölgeli yollara, avlulara, geçitlere ve arkadlara sıkça yer verilmiştir. Bu sayede insan sirkülasyonunu konforlu hale getirmek amaçlanmıştır. Güneş ışığını maksimum seviyede alarak, yaşayan mekanlar ortaya çıkarılmıştır. Avluların her daim yeşil kalmasıyla, kullanıcılar açısından bir dinlenme mekanı olmuştur.

TÜR

Yarışma

YER

Muş

ZAMAN

2017

DERECE

Katılımcı

bottom of page