top of page

DÜDEN ŞELALESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Düden Şelalesi ve çevresinin düzenlenmesi projesinin ana amacı şelale etrafındaki yoğun bitkili alanların rehabilitasyonunu yapmak; Antalya kenti yeşil alan sistemine günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarına hitap eden, mekan kalitesi yüksek ve program açısından çeşitlilik sunan bir açık ve yeşil alan kazandırmaktır. Tasarımda alanın fiziksel ve sosyal taşıma kapasitesi gözetilerek farklı yaş gruplarına hitap eden mekanların oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca alandaki güneş-gölge durumu ve ısı adası etkilerinin minimuma indirgenmesine yönelik mikro klima oluşturulmasını sağlayan bir tasarım yaklaşımı takip edilmiştir.

 

Proje 3 ana zon ve bu zonlar altında pek çok aktiviteyi barındıran alt zonlardan oluşmaktadır. Bu zonların oluşmasında topoğrafya, mevcut bitki örtüsü, alan kullanımları, bakı, mevcut işlevler, kullanıcı profili ve alanın Antalya açık ve yeşil alan sistemindeki yerinin analizi rol oynamıştır. Alanın güçlü ve zayıf yönleri ve ayrıca sunduğu fırsatlar değerlendirilerek planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık ekseninde entegre tasarımlar her bir zon için ortaya konulmuştur. Bu zonların temel karakteristikleri aşağıda sunulmaktadır.

TÜR

Kentsel Tasarım

YER

Antalya

ZAMAN

2016

bottom of page