top of page

VAN İPEKYOLU BELEDİYESİ

“Kış”ın, “Kar”ın, “Soğuk”un sevdiği memleket Van…Doğu Anadolu’ya özgü karasal iklimiyle Van’ın kışları soğuk, kar yağışlıdır ve kar uzun süre yerde kalır. Bu yüzdendir ki yıl içinde uzun süre buz gibi havasıyla karşılar insanları.

 

Kütle Kararları Böylesi soğuk ve sert iklime sahip bir bölgede inşaa edilmesi düşünülen yapının gerçekten var olabilmesi için başka bölge ve iklimlere nazaran daha kapalı olması gerekliliği proje için uygun görüldü ve bu kapalılıkla birlikte yapım zorluğu ve maliyetini artıracak hacimlerden uzak durularak ilk etapta daha düz, kapalı ve lineer bir kütle ortaya koyularak yola çıkıldı. Parkın gerçek manada bütüncül bir park ve etkinlik alanı olarak kullanımına zarar verebileceği endişesiyle de bu kütle alan üzerinde konumlandırılırken park alanı olarak verilen kısımla yapı arasında direk bir fiziksel temas olmasından kaçınıldı. Ayrıca bu yaklaşımla yapının düz, kapalı, lineer karakteri vurgulanarak yapının şekillenişi desteklendi.

TÜR

Yarışma, Kamusal

YER

Van

ZAMAN

2016

DERECE

Katılımcı

bottom of page