top of page

AKKÖSE RESIDENCE

Konut, ticaret, sosyal tesis, ofis, yeşil alan, sirkülasyon alanlarıyla birçok farklı fonksiyonu biraraya getiren proje Akköse Residence, genel olarak tüm fonksiyonları güneye doğru yönlendirmiştir. Tek kat, dubleks ve tripleks olmak üzere üç farklı tipte seçenek sunan konut blokları totalde 20.000 m²’lik bir alan kaplarken, ofis ve ticaret alanlarına 8.500 m²’lik bir alan ayrılmıştır. Kütlenin tasarım aşamasında ilk olarak birimlere ayrıştırma yoluna gidilmiştir. Yüzey alanını arttırmak amacıyla birimlerin kaydırıldığı projede, birbirlerinin ışık ve doğal havalandırmasını kesmemesi için birimlerin yükseklikleri farklılaştırılmıştır. Fonksiyonlar arası boşluklar oluşturularak bazı birimler ayaklar üzerine alınmıştır ve birimlere saçak ve kolonlar eklenmiştir. Hastane ve avm bölgesi ile çevrelenen proje arazisinde akslar oluşturulurken yaya yaklaşımı ön planda tutulmuştur. Güneyden gelen rüzgarları kütleler arasında oluşturulan boşluklardan iç avluya kadar ulaştıran proje, doğal havalandırma ile ferah bir mekan sunmaktadır.

TÜR

Karma

YER

Balıkesir

ZAMAN

2018

bottom of page