top of page

BENİM KENTİM YALOVA

diyagram2.jpg

Yalova Armutlu’da Dereliköy yerleşkesi yakınlarında bulunan yaklaşık 330.000 m² ’lik proje arazisi; oldukça hareketli topografyası, ılıman iklimi ve olağanüstü deniz manzarasıyla insanları karşılar ve etrafında barındırdığı yeşil dokuyla insanlara bir kez daha doğayla iletişime geçme imkânı sunar.

Arazinin bu kendine has, doğal yapısı; proje konseptinin temelini oluşturmaktadır. Öyle ki burası için tasarlanacak yapıların bu doğal atmosfer içerisinde bir parça kaybolması, topoğrafya ile uyumlu olarak arazi bütününe yayılıp erimesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte kullanıcı için hayal edilen atmosfer de; eğlenirken, dinlenirken, sokakta gezerken doğanın kokusunu hissedebilmek olmuştur. Bu doğrultuda kullanıcı için tasarlanan bu atmosferin sağlanabilmesi ve etkisinin kuvvetlendirilebilmesi için yapılaşma alanında çok sayıda yeşil bantlar oluşturulmuştur. Bu sayede arazinin ve tasarımın çevredeki ormanlık alan ile bütünleşmesi de sağlanmıştır. Oluşturulan bu yeşil dokuda kamusal alan niteliği ön planda tutularak, sokaklar taşıt trafiğine kontrollü olarak kapatılmış ve geniş yeşil bantlara açılan, yol sonunda adeta küçük bir ormanla kucaklaşan her sokakla birlikte yayalar yeşil ile buluşturulmuştur. Bütün bu doku içerisine eklemlenmesi hedeflenen proje birimleri, yeşilin kimi noktalarda kendilerine temas etmesine kimi noktalarda ise kendilerini çevrelemesine müsaade edecek şekilde araziye yerleştirilmiştir.

TÜR

Konut

YER

Yalova

ZAMAN

2020

Konutlarda alışılagelmiş günümüz konut tipolojilerine yeni bir soluk getirilmek istenmiş ve tek tip konut üretmek yerine farklı bir yerleşim morfolojisi oluşturulmuştur. Birbirini sürekli tekrar eden standart bir tip kullanılmayıp, kimi teras çatılı, kimi kırma çatılı, kimi daha büyük kapalı alanları olan, kimi ise küçük kapalı bir alana sahip fakat daha büyük bahçesi olan farklı tipolojilerin bir araya geldiği, sokakların kimi noktalarda daralıp ara geçişler oluştururken bir başka noktada genişleyerek ufak meydanlara dönüştüğü bir yerleşke oluşturulmuştur. Böylece 163 blok içerisinde 14 farklı tip blok ve 1001 daire içerisinde 63 farklı tip daire üretilmiştir. Ayrıca konutlarda ‘Eski Türk Evleri’ tipolojilerinde sıklıkla karşımıza çıkan “hayat” lar modern yaşama entegre edilerek yeniden yorumlanmıştır. Farklı biçimlenmeleri ve büyüklükleriyle çeşitlilik sağlayan konut birimlerinin birbirlerine eklemlendikleri noktalarda oluşturulan “hayat” larla; iki farklı dairenin birleştirilerek kullanılması ya da komşuların etkileşimleri ve paylaşımlarını artırmaya hizmet eden keyifli bir ortak alan olarak kullanılması sağlanırken, esas olarak; dışarıda oluşturulmuş olan atmosferin bir iç bahçe ile evin yani yaşamın içine çekilmesi hedeflenmiştir. Böylece kullanıcının yalnızca sokağa çıktığında deneyimlenebileceği bir atmosfer değil günlük yaşantısının bir parçası olabilecek bir atmosfer yaratılmıştır. Bütün bu yaklaşımlarla yeniden ele alınan konut birimleri, klasikleşen plan tiplerinin farklı şekillerde bir araya getirilmesi ve bu bir araya getirilişlerdeki işleyişin yeniden kurgulanmasıyla ezberleri bozan bir anlayışla tasarlanmıştır.

YALOVA VAZİYET PLANI_EDİT_LOW.jpg
bottom of page