top of page

ÇANAKKALE GÜZEL SANATLAR LİSESİ

Düzlük içinde yeni bir topoğrafya...

 

Tasarım sürecinde ihtiyaç programı ve arazi koşulları birleşimi hibrit bir süreci yanında getirdi. Doğal ışık kullanımını istemeyen ya da az isteyen birimlerin zemin altına konumlanamayışı yeni bir alt zemin oluşturma gereksinimini doğurdu. Zeminin kapalı olma durumu sorgulanırken kullanıcıların 3.boyutta yaşayacağı zenginlik ve gün içerisindeki ezber "okul" kavramının "güzel sanatlar" ile ilişkilendirm çabası üzerinden tasarım şekillenmiştir.

TÜR

Yarışma, Eğitim

YER

Çanakkale

ZAMAN

2015

DERECE

2.lik Ödülü

bottom of page