top of page

EKV KÜLTÜR MERKEZİ

Proje kapsamında tarihi çevreyi oluşturan geleneksel sivil mimarlık örneği yapılar, tarihi eserler olarak korunmaktadır. Projede, Eyüp'ün sivil mimarisini yeniden canlandırmak ve İstanbul'un fethinden bu yana çok önemli bir merkez olan caddeye kaybolmuş dokusunu entegre etmek için üç tarihi ahşap bina yeniden inşa edilmektedir. Bölgenin 19. yüzyıldaki yüzünü yansıtan, Eyüp’ün sivil geleneksel mimari örnekleri olan ve yeniden inşa edilen binaların projeleri; mevcut fotoğraflar, planlar, haritalar, araştırmalar gibi somut kaynaklar temelinde hazırlanmış ve dönemin özelliklerinin tüm yönlerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Yerel mimarlık yapılarının bu tarihi örnekleri, toplam beş binaya sahip binaların başında, sonunda ve merkezinde yer almaktadır. Geleneksel ahşap çerçeve yapım tekniği ile inşa edilecek bu binalarda doğal taş, tuğla, kireç harçları ve ahşap gibi geleneksel yapı malzemeleri kullanılmaktadır. Sivil geleneksel ahşap mimarisini yeniden yapılandırılacak tarihi binaların arasında, tarihi bağlama ve dokuya saygı duyacak, yeni, çağdaş tasarımlar yapılmıştır. Yeni binaların tasarımında, tarihi ahşap binaların kütle, cephe ve çatı kaplama özellikleri yorumlanmış ve yeni binalara yansıtılmıştır.

Proje; çağdaş ve tarihi çevre binalarına saygılı yapılar ve yeniden inşa edilecek kültürel varlıklarla, geçmişi ve geleceği birlikte tutmaya çalışmaktadır. Proje, binaların ziyaretçileri kadar mahallenin ziyaretçilerine de gerçek tarihsel perspektiften geleceğe bir bakış sunmaktadır.

TÜR

Kamusal, Vakıf

YER

İstanbul

ZAMAN

2017

bottom of page