top of page

FIRINCILAR EĞİTİM KAMPÜSÜ

Öğrencilerin ve tüm çalışanların mutlulukla zaman geçirmek isteyecekleri, doğal ve kültürel açılardan sürdürülebilir bir yerleşke oluşturulması amaçlanmıştır. Tarafımızdan önerilen projede arsanın doğal topografik yapısı ve Malatya İl’inin iklimsel özellikleri başlıca tasarım faktörleri olarak alınmıştır.

Doğal ve kültürel yerel verilerin değerlendirilmesi:

 

 • Yerleşke içinde tarımsal üretim; tarım uygulama alanları,

 • Peyzaj düzenlemesinde yakın çevre bitkisel karakteri ile bütünleşen ve özel bakım gerektirmeyecek doğal ve endemik bitkilerin kullanımı (yerel bitki koleksiyon bahçesi yerel botanik parkı oluşturulması),

 • Yakın çevrenin pastoral karakteri ile uyumlu doğayla bütünleşmiş bir yerleşke,

 • Güneye yönelen çatılarda fotovoltaik güneş panelleriyle enerji üretimi,

 • Kentsel ve mimari tasarım kararlarının Pasif İklimlendirme ve Doğal Aydınlatma mümkün kılması,

 • Topoğrafya ile uyumlu eğime paralel yapılaşma doğrultuları,

 • İşlevlere göre yönlenim,

 • Dersliklerin kuzey, ofislerin kuzey güney ve doğu, yurt odalarının güney ve doğu,

 • Yurt etüt mekanlarının ise her yönden ışık almasının sağlanması,

 • Etkin bir atık yönetimi sistemi.

 

Kentsel ve mimari mekan kurgusu;

 • Arazinin merkezinde oluşturulan ve kamu kullanımına açık rekreasyon alanı, araziyi çepeçevre saran bir yeşil bant, yaya ve bisiklet yolları,

 • Arazinin kuzeyinde konuşlandırılan okul yerleşkesi ve yurtlar,

 • Arazinin batısındaki kamu yoluna bakan cephesinde, omurganın batı ucunda yer alan Giriş Bloğu Kongre Merkezi ve Kütüphane tarafından tanımlanan bir giriş meydanı,

 • Parkla meydanı bağlayan bir kentsel mekan dizisi,

 • Kamusal işlevlerin  (kongre, kütüphane, spor) yerleşkenin kamusal alanlarıyla ilişkili konuşlandırılması ve bu işlevlere kamusal erişimin sağlanması,

 • Arazinin kuzey doğusunda Spor kompleksi,

 • Arazinin güneyinde zaman içerisinde ortaya çıkabilecek eğitim ya da benzeri kamusal işlev gereksinimleri için kullanılabilecek bir rezerv alan oluşturulması,

 • Modüler, Nesne Tabanlı Tasarım (Object Oriented Design),

 • Çoklu üretime imkan verirken monotonluğu önleyen modüler, yapım, bakım ve işletme açısından verimli bir yapı ve yapım sistemi,

 • Araziye kademelenerek oturan iki katlı derslik bloklarının birbirinin manzarasını ve ışığını kesmemesini sağlar,

 • Peyzajla bütünleşen doğal aydınlatma imkanı sağlayan çatı pencereleri ve güneş enerjisinden yararlanmayı sağlayan eğimli çatılar,

 • Kuzeye yönlenen derslik cephelerinin geleneksel mimari unsurlardan cumbanın doğal aydınlatmayı destekleyecek biçimde şeffaf olarak yorumlanması ile okuma mekanları oluşturulması,

 • Derslik bloklarında koridora bakan alanda öğrenci dolapları oluşturulması,

 • Yangın güvenliği için yayalaştırılmış iç avlu, bahçe ve bina iç mekanlarında hidrant kullanımı,

TÜR

Yarışma, Eğitim, Kampüs

YER

Malatya

ZAMAN

2013

DERECE

Mansiyon Ödülü

bottom of page