top of page

IĞDIR EĞİTİM

KAMPÜSÜ

Kampüs tasarımında yerel, kültürel, doğal verilerin kullanımı hedeflenmiştir.

Kavramsal yaklaşımın ve tasarım sisteminin kurgulanmasında; Eğitim kavramı ile ilgili çağdaş yaklaşımlar, yerleşke – kent ilişkisi, toplum yararı, güneş, rüzgar, su gibi doğal bileşenler ile mevcut yeşil doku (doğal yapı) dikkate alınmış olup, kentle bütünleşmek, yerleşkeye kimlik kazandırmak amaçlanmıştır.

Sosyal, kültürel, ticari donatı alanları içeren kentsel ara yüz ile kampüsün kent ile bütünleşmesi amaçlanmış, ayrıca toplum yararı gözeterek öğretimi aksatmamak koşuluyla kente açık kullanımlara da (kültür, sanat, spor) olanak sağlayacak bir düzenleme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

  • Kampüs mekanlarının eğitim için kullanılmadığı dönemlerde uygun etkinlikler için kentin hizmetine açılabilmesi (konferans, seminer, konser, spor karşılaşması, defile, film çekimi, sergileme vd)

  • Açık-kapalı amfiler, performans için kullanılabilecek holler gibi mekanların kentin kullanıma açılacak imkanlar sağlanması

  • Engelsiz, erişilebilir kampüs ve Yüksek kentsel mekan kalitesi, Kamusal mekan sürekliliği

  • Tanımlı açık kentsel mekânlar ve akslar oluşturulması

  • Yaya odaklı tasarım

  • Yaz dolaşımı ve kontrollü kış dolaşımı

  • Yerleşkeye bir noktadan girildiğinde her hangi bir noktasından dış mekana çıkmak zorunda kalmadan gidilebilinecek: sıcak bağlantı-iklimlendirilmiş bir bağlantı

  • Kesintisiz sürekli yaya ulaşımı sağlanması

 

Yeşille çevrelenmiş yaya aksları, Yoğun kentsel doku; şehirsel iç mekan kurgusu. Proje; aktif katılım için mekan olanakları sunarken, bireysel çalışmalara uygun olarak düzenlenebilecek esnek mekanlar da oluşturmaktadır.

TÜR

Yarışma, Eğitim, Kampüs

YER

İstanbul

ZAMAN

2013

DERECE

Mansiyon Ödülü

bottom of page