top of page

KEPEZ BELEDİYESİ KONGRE MERKEZİ

Antalya Otogar ve Çallı Kavşakları arasında kalan arazi yoğun yapılaşmanın olduğu Dokuma ve Otogar Bölgesi'nin yeşil yoğunluğuna sahip sayılı alanlarındandır. Alan, arazinin karşısındaki MKE'nin sosyal tesisleri ve arka kısmındaki yeni imar planında ortaokul ve iş merkezi olarak bırakılan arsalarla birlikte kent dokusu içinde büyük bir yeşil bant meydana getirmektedir. Bu yeşil sürekliliğin kent ve özellikle Dokuma-Otogar bölgesi için önemi büyüktür. Yıllık 18c ortalama sıcaklığı olan bir bölgede ağaçların yaratmış olduğu mikroklima sayesinde kentsel ölçekte daha yaşanılır alanlar ortaya çıkacağı bir gerçektir. Bu nedenle tasarımın ilk aşamasından son aşamasına kadar bütün süreçte ağaçların varlığı üzerinden, gelecekte yapılacak kentsel ekolojik müdahalelere baz oluşturacak bir kompleks üzerinde durulmuştur.

Bu doğrultuda tasarım aşamaları ve kararları aşağıdaki gibi şekillenmiştir:

Ağaçların yerleri belirlendi.

 1. Ağaçların izin verdiği yerler avlularda daha derin gölgeler sağlamak için 4 metre kazıldı. (Arazide yoğun olarak bulunan andız ağacının ince uzun yapısı kökleri konusunda da bize fikir veriyor. Andızın kazık kökleri sayesinde çökertilmiş avlunun içinde kalan sayılı ağaçlar büyük saksılar içine alınarak korunur. Bu saksılar kimi yerde bir bank olmakta, kimi yerde bir afiş panosu haline gelebilmektedir. Aynı zamanda çökertilmiş avluda oluşturulan yeni saçakların kolonları haline gelebilmektedir.)

 2. Arazideki mevcut andız ağaçlarının korunma prensibi

 3. Arazi içindeki mevcut yol geliştirilerek korundu. Ağaçların oluşturduğu güzergaha göre arazinin doğu-batı yakasını birbirine bağlayan ikinci bir yaya yolu oluşturuldu.

 4. Ana yapı kompleksi yaya yollarının kesiştiği yerde iki parçaya ayrıldı. Arazinin doğu yakasındaki çökertilmiş avlular ve iç bahçeler nikah salonu için bırakıldı. Batı yönü ise konferans ve diğer etkinlikler için bırakıldı. İç içe ama bir yandan da birbirinden ayrık.

 5. Konferans salonunun podesini oluşturan yapının içindeki 300 kişilik çok amaçlı salonun çatısı çökertilmiş avluya bakan bir amfi olarak dizayn edildi. Bu amfi yayalar için takip edilecek yeni bir yol oluşturuyor ve açık hava organizasyonları için ortam hazırlıyor.

 6. Yönetim birimleri ve konferans salonuna ulaşımı sağlayan düşey sirkülasyon elemanları 300 kişilik salonun üstüne yerleştirildi. Bu sayede yönetim hem yol, hem de çökertilmiş avlu kotundan girilebilen bütün iç bahçelere hakim bir konuma getirildi.

 7. Konferans yapısı, çökertilmiş avlu kotunda kalan yapı organizasyonundan bağımsız olarak düşey sirkülasyon ayaklarının üzerinde yapıların üstünde konumlandırıldı. Bu hem çökertilmiş avlunun her yerinden hem de yoldan görünen bir nirengi olmasını sağladı.

 8. Son olarak çökertilmiş avludaki gölge yoğunluğunu arttırmak için saçaklar yerleştirildi. Bu saçaklar gölge sağlamanın yanında yol kotunda yapının her yerine ulaşılmasını sağlayan ikincil bir dolaşım aksı yarattı. Antalya Otogar ve Çallı Kavşakları arasında kalan arazi yoğun yapılaşmanın olduğu Dokuma ve Otogar Bölgesi'nin yeşil yoğunluğuna sahip sayılı alanlarındandır. Alan, arazinin karşısındaki MKE'nin sosyal tesisleri ve arka kısmındaki yeni imar planında ortaokul ve iş merkezi olarak bırakılan arsalarla birlikte kent dokusu içinde büyük bir yeşil bant meydana getirmektedir.

Bu yeşil sürekliliğin kent ve özellikle Dokuma-Otogar bölgesi için önemi büyüktür. Yıllık 18c ortalama sıcaklığı olan bir bölgede ağaçların yaratmış olduğu mikroklima sayesinde kentsel ölçekte daha yaşanılır alanlar ortaya çıkacağı bir gerçektir. Bu nedenle tasarımın ilk aşamasından son aşamasına kadar bütün süreçte ağaçların varlığı üzerinden, gelecekte yapılacak kentsel ekolojik müdahalelere baz oluşturacak bir kompleks üzerinde durulmuştur.

Bu doğrultuda tasarım aşamaları ve kararları aşağıdaki gibi şekillenmiştir:

 

 1. Ağaçların yerleri belirlendi.

 2. Ağaçların izin verdiği yerler avlularda daha derin gölgeler sağlamak için 4 metre kazıldı. (Arazide yoğun olarak bulunan andız ağacının ince uzun yapısı kökleri konusunda da bize fikir veriyor. Andızın kazık kökleri sayesinde çökertilmiş avlunun içinde kalan sayılı ağaçlar büyük saksılar içine alınarak korunur. Bu saksılar kimi yerde bir bank olmakta, kimi yerde bir afiş panosu haline gelebilmektedir. Aynı zamanda çökertilmiş avluda oluşturulan yeni saçakların kolonları haline gelebilmektedir) Arazideki mevcut andız ağaçlarının korunma prensibi.

 3. Arazi içindeki mevcut yol geliştirilerek korundu. Ağaçların oluşturduğu güzergaha göre arazinin doğu-batı yakasını birbirine bağlayan ikinci bir yaya yolu oluşturuldu.

 4. Ana yapı kompleksi yaya yollarının kesiştiği yerde iki parçaya ayrıldı. Arazinin doğu yakasındaki çökertilmiş avlular ve iç bahçeler nikah salonu için bırakıldı. Batı yönü ise konferans ve diğer etkinlikler için bırakıldı. İç içe ama bir yandan da birbirinden ayrık.

 5. Konferans salonunun podesini oluşturan yapının içindeki 300 kişilik çok amaçlı salonun çatısı çökertilmiş avluya bakan bir amfi olarak dizayn edildi. Bu amfi yayalar için takip edilecek yeni bir yol oluşturuyor ve açık hava organizasyonları için ortam hazırlıyor.

 6. Yönetim birimleri ve konferans salonuna ulaşımı sağlayan düşey sirkülasyon elemanları 300 kişilik salonun üstüne yerleştirildi. Bu sayede yönetim hem yol, hem de çökertilmiş avlu kotundan girilebilen bütün iç bahçelere hakim bir konuma getirildi.

 7. Konferans yapısı, çökertilmiş avlu kotunda kalan yapı organizasyonundan bağımsız olarak düşey sirkülasyon ayaklarının üzerinde yapıların üstünde konumlandırıldı. Bu hem çökertilmiş avlunun her yerinden hem de yoldan görünen bir nirengi olmasını sağladı.

 8. Son olarak çökertilmiş avludaki gölge yoğunluğunu arttırmak için saçaklar yerleştirildi. Bu saçaklar gölge sağlamanın yanında yol kotunda yapının her yerine ulaşılmasını sağlayan ikincil bir dolaşım aksı yarattı.

TÜR

Yarışma, Kamusal, Kültür, Kentsel Tasarım

YER

Antalya

ZAMAN

2011

DERECE

4. Mansiyon Ödülü

bottom of page