top of page

KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Konak Meydanı'nda, İzmir'in simgesi olan Saat Kulesi'nin hemen arkasında bulunan, mevcut belediye binasının kentin belleğindeki yeri tartışılamayacak derecede önemlidir. Kentlinin gözü kapalı bulabileceği konumdaki bu belediye binasının söz konusu olan yeni yerine taşınacak olması bu proje önerisinin ana tasarım kararlarını büyük ölçüde etkilemiştir; yeni yapı kompleksinin kentlinin alışkanlıkları doğrultusunda bir çekim noktası olması amaçlanmıştır. Yeni yapı alanının bulunduğu bölgedeki niteliksiz sayılacak yapılaşmanın oluşturduğu kaotik görsel kirlilik ve betonlaşmanın aksine şaşaadan uzak, yalın bir dili olan yapılar tasarlanmıştır. Bu hali ile yapılar bütününün kent için bir simge değeri taşıması amaçlanmıştır.

Söz konusu yapılar için seçilen alan Gaziler Caddesi ile Yeşildere Caddesi'nin kesiştiği noktanın güneydoğu tarafında bulunmaktadır ve ilçe sınırında yer almaktadır. Bu alan Kültürpark'a yürüme mesafesinde olduğu halde kentin kötü yapılaşmış ancak dönüştürülmesi hedeflenen bölgesi içinde kalmaktadır. Bölgedeki niteliksiz yapılaşmanın ana nedenlerinden biri transit yol işlevine sahip Yeşildere Caddesi'nin kentin bu parçasını atıl halde bırakacak konumda oluşudur. Bu olumsuz etkiye rağmen, yeni yeni kullanılmaya başlanan raylı sistem (İZBAN Kemer İstasyonu Durağı) ile yapı alanına ulaşım kolaylaşmıştır.

Gaziler Caddesi boyunca SGK İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü gibi kamu binaları bulunmaktadır. Bu yüzden sadece işi düşen kentliyi değil ama canı isteyen herkesi kendine çekmesi amaçlanan yeni hizmet yapı kompleksi ile bu alanın canlanacağı öngörülmektedir. Kompleks ile bu alanın bir kamusal alana dönüşümü beklenmektedir.

Öte yandan, Yeşildere Caddesi ile ayrılan karşı parselde bulunan Aziziye Parkı'nın yeşil dokusu yapı kompleksi için izlenmesi gereken bir yol olarak görülmüştür ve bu dokunun sürekliliği verilen peyzaj kararları ile sağlanmıştır.

Mevcut pazaryerinin Gaziler Caddesi yönüne bakan alandaki yapılar kaldırılıp buranın tasarlanan yapılara eşlik eden bir kamusal alana; bir meydana dönüştürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca yapı kompleksi kentsel dönüşümle olan bağlantı yönüyle dere ve yakın çevresi yayalaştırılmıştır. Böylece sadece giriş meydanı olarak değil aynı zamanda da yeni kent parçasıyla belediye hizmet yapı kompleksi arasında kentliye yönelik etkinliklerle güçlendirilebilecek bir potansiyeli olan, kent parkı olarak kullanılabilecek bir kamusal alan oluşturulmuştur. Bu amaç için tasarım sürecinde imar planında değişiklilere gidileceği öngörülmüştür.

İzmirliler hayatlarını sokaklarda, sahillerde ve meydanlarda geçirirler; bu yüzden meydanlar ve derenin kullanıma açılması bölgenin kentlilerin elinde yeniden hayat bulmasına neden olacaktır. Her şeyden öte, bu yapı kompleksinin kentlilerin kullanımıyla anlam kazanacak ve kentliye hizmet edecek bir anlayışa sahip olması hedeflenmektedir.

TÜR

Yarışma, Kamusal, Kentsel Tasarım

YER

İzmir

ZAMAN

2015

DERECE

Katılımcı

bottom of page