top of page

YILDIRIM KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bursa ilinin güneydoğusunda bulunan Yıldırım ilçesine bağlı olan proje alanı, mevcutta çok kalabalık olup alan dışına oldukça göç vermekte. Mevcutta alan içinde sosyal donatı alanı bulunmamaktadır. Alan içindeki yollar oldukça dar olup, kullanışsız çıkmaz sokaklar bolca yer almaktadır. Tasarım ve planlama ilkesinde; mevcut yerleşik halka sağlıklı, yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı, ekonomik ve sosyal yönden gelişimi sağlayacak ticari alanların oluşumunu ve gelişmenin getirdiği nüfus artışını kaldırabilecek teknik alt yapının oluşturulmasını hedefleyen bir kurgu yer almaktadır. Avlu içinde kalan katlı yapıların yeterli doğal ışık ve havalandırmadan faydalanarak, aynı zamanda birbirlerinin manzarasını engellemesinin önüne geçmek amacıyla yerleşim dolu/boş şeklinde tasarlanmıştır.

TÜR

Kentsel Dönüşüm, Konut, Ticari

YER

Bursa

ZAMAN

2017

bottom of page